Làm sao để nhớ các sheet nhạc đàn piano nhanh nhất?

Bởi
Làm sao để nhớ các sheet nhạc đàn piano nhanh nhất?

Đối với việc học loại nhạc cụ nào cũng thế nhất là piano việc nắm vững những kiến thức cơ bản rất cần thiết, đọc sheet nhạc piano là một trong những điều cơ bản mà người mới học đàn

999
9096