Cách thành lập và sử dụng hợp âm Sus2, Sus4

Trong âm nhạc ngoài nhưng hợp âm có lối cấu tạo thông thường như hợp âm 3 trưởng, 3 thứ, hợp âm bảy át… Ngoài những hợp âm trên người ta còn hay sử dụng loại hợp âm Sus2, Sus4, với mục đích thêm thắt cho hợp âm, chùm hợp âm.
Khi sử dụng những hợp âm Sus, nó mang tới những “hương vị”  mới cho hợp âm và vài tiết tấu thú vị khi ta chuyển đổi quanh đó.
Đặc biệt khi bạn phải chơi lặp lại nhiều lần một hợp âm khi đó sử dụng những hợp Sus2, Sus4 sẽ là một lựa chọn thú vị làm tăng thêm gia vị cho bài hát.
Cách thành lập hợp âm Sus.
Để hiểu được hợp âm, những hợp âm Sus là gì, cách vận hành nó ra sao, bạn cần phải biết một chút về lý thuyết và cách thành lập những hợp âm “ba” ( hợp âm 3 trưởng, ba thứ)
+ Hợp âm ba trưởng: Hợp âm ba trưởng được cấu tạo theo dạng 2 quãng 3 chồng lên nhau, quãng ba thứ nhứt là quãng 3 trưởng ( 2 cung), quãng 3 thứ 2 là quãng 3 thứ ( 1,5 cung)
VÍ dụ: thành lập hợp âm Do trưởng (C ) ta lấy bậc I, III và V. Bậc I và bậc III là quảng 3 trưởng, bậc III à bậc V là quảng 3 thứ, như vậy hợp Do trưởng gồm các nốt Do-Mi-Sol
Do trưởng  

hocdan-edu-vn-4

Tương tự như vậy đối với việc thành lập hợp âm ba thứ cũng vậy, hợp âm ba thứ cũng được cấu tạo theo hai quãng ba chồng lên nhau, nhưng có một sự khác biệt so với hợp âm ba trưởng, đó là.
Hợp âm ba thứ có cấu tạo ngược lại so với hợp âm ba trưởng.  Gồm quãng ba thứ trước sau đó mới trới quãng ba trưởng
Ví dụ: thành lập hợp âm La thứ ( Am)
Ta lấy bậc I, III và V. Bậc I và bậc III là quảng 3 thứ, bậc III à bậc V là quảng 3 trưởng.
hocdan-edu-vn-10
 như vậy hợp  La thứ gồm các nốt la-Do- Mi.

Cấu tạo hợp âm Sus2, Sus4.

+ Hợp âm Sus2.
Khác với cấu trúc của những hợp âm ba ( ba tưởng, ba thứ) thì việc thành lập hợp âm Sus2, có một sự khác biệt ngay nốt nằm chính giứa bậc I và bậc V. Thông thường thì hợp âm ba trưởng hoặc hợp âm ba thứ được cấu tạo theo dạng I-III-V. Nhưng trong cấu tạo của hợp ấm Sus2 thì bậc “III” được thay thế bằng bậc “II”. Như vậy để thành lập hợp âm Sus2 chúng ta cần nắm công thức thành lập là: I – II – V
Ví dụ: Thành lập hợp âm Csus2 ta tiến hành như sau.
hocdan-edu-vn-5

Như vậy hợp âm Csus2 gồm các nốt: Do – Re – Sol
+ Hợp âm Sus4.

Đối với hợp âm Csus4 thì chúng ta chỉ cần dữ nguyên bậc I và bậc V, thay đổi bậc III thành bậc IV là được.
Ví dụ:a8
Như vậy hợp âm Csus4 gốm các nốt. Do – Fa- Sol
Cách sử dụng hợp âm Sus2, Sus4

Các hợp âm Suspended có xu hướng cần được giải quyết. Trong hợp âm Sus2 thì nốt bậc II và nốt gốc gây ra cảm giác căng thẳng, hợp âm Sus4 cũng vậy sự căng thẳng được tạo ra giữa nốt bậc IV và bậc V.
Chính vì vậy các hợp âm Sus thường được chơi với các hợp âm gốc của nó ( ví dụ hợp âm Sus là Dsus thì hợp âm gốc của  nó là hợp âm D )
Ví dụ:
A – Asus4 – A – Asus2 ( A là hợp âm gốc)
C- Csus4 – C- Csus2     ( C là hợp âm gốc)
Tương tự như vậy khi kết hợp với hợ âm thứ
Ví dụ:
Em – Esus4 – Em – Esus2
Am – Asus4 – Am- Asus2
Đôi khi hợp âm Sus có thể kéo dài mà không cần giả  quyết về hợp âm gốc, điều này thường xẩy ra trong nhạc Jazz, pop.
Tính chất:
Hợp âm Sus2 có cảm giác bâng khuâng, đăm chiêu, buồn bã nó không có khuynh hướng giải quyết. Đối với hợp âm Sus4 có “lực kéo” mạnh “ đòi” về hợp âm chủ mà chỉ có cảm giác nhẹ nhàng ổn định.
Một số hợp âm Sus tham khảo.
hocdan-edu-vn-7hocdan-edu-vn-8hocdan-edu-vn-9

Cách thành lập và sử dụng hợp âm Sus2, Sus4

LIÊN HỆ

228 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10,
Tp. Hồ Chí Minh

08 38533 544 - 0935 509 456
Hotline
Contact Me on Zalo